Přišel čas na „dream job“?

Pomalu se probouzíme z „koronavirové krize“, která bude mít určitě dopad i do našich zaměstnání. Někdo možná o práci přijde a bude muset hledat novou. Někomu může krize naopak prospět. V každém případě nás čekají změny, o kterých toho ještě dnes moc nevíme.

Bude záležet i na našem přístupu, jestli se podmínkami na trhu práce necháme semlít nebo je využijeme ve svůj prospěch. To je jen na nás.

1. Vaše touhy a vášně

Pokud chcete být na změnu připravené a konečně si najít svou práci snů, najděte nejprve svoje silné stránky a svoje „flow“.

Jednou z prvních otázek, které svým klientkám kladu, když za mnou s tímto problémem přijdou, je otázka na to, co je bavilo jako děti a na co si nejčastěji hrály, když byly malé. Co bylo námětem jejich dětských her a snů?

Některé musí usilovně zapátrat v paměti, protože většinou už dávno zapomněly na to, čím chtěly kdysi jako malé být. Ale když se jim podaří něco z paměti vydolovat, často se objeví skrytý poklad v podobě toho, co si vlastně vždycky vskrytu duše přály, jen na to v běhu života a každodenním shonu zapomněly. Taková informace vás může nasměrovat tím správným směrem.

Další otázka směřuje k tomu, co dělají ve svém volném čas, k čemu je to přirozeně táhne, do jaké činnosti se dokážou zabrat natolik, že přestanou vnímat čas, únavu nebo hlad. Když totiž děláme něco, co nás opravdu baví, zpravidla nám čas letí velice rychle, a i když je to třeba činnost hodně náročná a namáhavá, víc energie nám ve výsledku přinese než ubere.

2. Vaše silné stránky

A většinou je to také něco, co nám jde velmi dobře samo od sebe, v čem jsme opravdu dobré, aniž se musíme něco speciálního učit a vynakládat na to velké úsilí.

Takovým způsobem odhalíte svoje silné stránky, na kterých můžete dále stavět. Nemá totiž smysl se pokoušel vyniknout v tom, v čem dobré nejste. To je jen ztráta času a energie a nikdy v této oblasti nedosáhnete dobrých výsledků. Mnohem lepší a efektivnější je zaměřit se na to, co vám jde samo od sebe, v čem jste lepší než ostatní, co vám dělá radost, a to dále rozvíjet a v tom se zlepšovat.

3. Vaše hodnoty

Dalším tématem, nad kterým je také dobré se zamyslet jsou vaše hodnoty. Tedy to, čemu věříte a o co se při vašich rozhodnutích opíráte. Možností, jak zjistit, které hodnoty to jsou, je víc. Jednou z nich je napsat si na papír, co obdivujete u ostatních. Většinou jsou to věci, které jsou i pro vás důležité, a které odpovídají i vašim osobním hodnotám.

Tímto způsobem tedy můžete prozkoumat všechny tři oblasti.

Potom hledejte nějaké styčné body a to, co mají všechny společné. Z toho může vyjít nějaká nová cesta vašeho pracovního směřování. Nejspíš přitom také narazíte na něco, co jste do té doby o sobě nevěděly nebo si to neuvědomovaly. Slouží to tedy i jako cenný zdroj sebepoznání, který můžete dál ve svém životě využít.

A klíčová otázka na závěr?

Co byste dělala, kdybyste se nebála?

Často je to totiž jen strach ve vaší hlavě, který vám brání jít za svými cíli a sny. Jakmile se vám ho podaří překonat, cestu k jejich uskutečnění už najdete mnohem rychleji.

Pokud na hledání nechcete být samy, objednejte si 30 min konzultace ZDARMA.